Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

14 mai 2023

Ministerului Sănătăţii organizează la data de 14 mai 2023 concurs naţional de intrare în rezidenţiat pentru domeniul medicină.

Pe tot parcursul pregătirii prin rezidențiat, rezidentul este repartizat în grija unui cadru didactic UMF denumit COORDONATOR de rezidențiat.

Pentru parcurgerea modulelor prevăzute în curricula de pregătire, rezidenții vor solicita acordul unui coordonator (ex.: indiferent de specialitatea rezidentului, pentru modulul de medicină internă - un coordonator în specialitatea medicină internă)

Prezentăm mai jos lista coordonatorilor / specialitate din UMF "Carol Davila" București

Lista coordonatorilor de la care rezidenții vor obține acceptul de rotație de stagiu/detașare.

Coordonatori UMF Bucuresti