Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

18 noiembrie 2018

Conform calendarului de examene şi concursuri publicat de Ministerului Sănătăţii, acesta organizează la data de 18 noiembrie 2018, concurs naţional de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

Numărul de candidați și listele nominale

Numărul de candidați înscriși / domeniu de concurs poate fi consultat pe rezidentiat.ms.ro

Listele cu candidaţii admişi în concurs, pe centre universitare şi domenii, se afişează pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 6 noiembrie 2018

Anunț, metodologie, locuri și posturi

Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 18 noiembrie 2018. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Înscrierile se fac prin TOATE direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 15-26 octombrie 2018, inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi următorul:
luni - joi: 9,00-15,00,
vineri: 9,00-14,00.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.

 Anunț concurs
 Metodologie
 Locuri
 Posturi


Tematica și bibliografia
 tematica și bibliografia, domeniul MEDICINĂ
 tematica și bibliografia, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
 tematica și bibliografia, domeniul FARMACIE
 tematica și bibliografia, domeniul FARMACIE - precizare


Redistribuire candidați 2017

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului,

în cazul în care la finele repartiției candidaților promovați la concursul de rezidențiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate,

Ministerul Sănătății poate organiza redistribuirea, la cerere, a candidaților care la concursul de rezidențiat din sesiunea precedentă au fost declarați respinși, deși au obținut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, aprobată prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale, dar s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs.

Mai multe detalii găsiți în  Comunicatul Ministerului Sănătății
 Model cerere pentru cei interesați


 

Rezidențiat - Schimbare de specialitate

Urmare a aprobării conducerii Ministerului Sănătății și a prevederilor legale în vigoare, schimbarea de specialitate se poate face astfel:

Schimbarea specialității în care a fost confirmat rezidentul este posibilă:

 1. printr-un nou concurs de rezidențiat;
 2. în cazuri justificate schimbarea se poate face numai prin ordin al ministrului sănătăți, dacă solicitantul îndeplinește condițiile minime la specializarea cerută.

Solicitanții prevăzuți la punctul 2 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 • să fie în primele 24 de luni de la începerea pregătirii;
 • punctajul obținut la concurs să fie mai mare sau egal cu punctajul minim la specialitatea solicitată în sesiunea de rezidențiat promovată;
 • schimbarea de specialitate să se face numai:

  1. în una din specialitățile deficitare așa cum sunt ele definite de art.18, alin (5) din Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilite prin Ordin al ministrului sănătății pentru sesiunea de rezidențiat respectivă;
  2. într-o specialitate pentru care au rămas neocupate locuri sau posturi la finele concursului de rezidențiat organizat în trimestru IV al anului respectiv;
  3. medicină de familie;
  4. să nu mai fi beneficiat de o altă schimbare de specialitate în baza aceluiași concurs de rezidențiat.


Specialităţile deficitare aferente anului/promoției 2016, sunt:
anestezie şi terapie intensivă, boli infecțioase, cardiologie pediatrică, epidemiologie, gastroenterologie pediatrică, genetică medicală, hematologie, medicină sportivă, neonatologie, oncologie medicală, oncologie și hematologie pediatrică, nefrologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică și radioterapie

Specialităţile deficitare aferente anului/promoției 2017, sunt:
anestezie și terapie intensivă, boli infecțioase, cardiologie pediatrică, epidemiologie, genetică medicală, hematologie, medicină sportivă, medicină de urgență, nefrologie pediatrică, neonatologie, oncologie medicală, oncologie și hematologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică și radioterapie.

Mai multe detalii găsiți pe rezidentiat.ms.ro

Schimbarea centrelor de pregătire (transfer) pentru rezidenți -- 11 iunie 2018-22 iunie 2018

Solicitarea pentru obținerea avizului conducerii universităţii se depune în perioada 11 iunie 2018-20 iunie la secretariatul rectoratului UMF Carol Davila București

Anunțul Ministerului Sănătății precum și numărul locurilor disponibile pentru transfer

Documente necesare:

I. Pentru rezidenții care solicită venirea în Centrul Universitar București

 • cerere
 • copie - acceptul coordonatorului acreditat pe specialitatea respectivă
 • copie - prima pagină a carnetului de rezident
 • acte justificative

II. Pentru rezidenții care solicită plecarea din Centrul Universitar Bucuresti

 • cerere
 • copie - acceptul de primire
 • copie - prima pagină a carnetului de rezident
 • acte justificative

 

Schimbarea centrelor de pregătire (transfer) pentru rezidenți -- 19 februarie 2018 - 2 martie 2018

Solicitarea pentru obținerea avizului conducerii universităţii se depune în perioada 19 - 27.02.2017 la secretariatul rectoratului UMF Carol Davila București

Anunțul Ministerului Sănătății precum și numărul locurilor disponibile pentru transfer

Documente necesare:

I. Pentru rezidenții care solicită venirea în Centrul Universitar București

 • cerere
 • copie - acceptul coordonatorului acreditat pe specialitatea respectivă
 • copie - prima pagină a carnetului de rezident
 • acte justificative

II. Pentru rezidenții care solicită plecarea din Centrul Universitar Bucuresti

 • cerere
 • copie - acceptul de primire
 • copie - prima pagină a carnetului de rezident
 • acte justificative