Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

19 noiembrie 2017

Conform calendarului de examene şi concursuri publicat de Ministerului Sănătăţii, acesta organizează la data de 19 noiembrie 2017, concurs naţional de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

Rezidenţiat - sesiunea 19.11.2017

Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 19 noiembrie 2017.

Publicația și metodologia de comcurs se pot descărca în format pdf urmând legăturile de mai jos:

Lista posturilor și a locurilor scoase la concurs - în format pdf:

Tematica și bibliografia aferentă pentru sesiunea 19 noiembrie 2017.


Program pregătire a 2-a SPECIALITATE - sesiunea 1 noiembrie 2017

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, posesorii certificatului de medic specialist, pot efectua pregătire pentru obținerea celei de a doua specialități, În regim cu taxă.

În perioada 23.10.2017 - 02.11.2017 cei interesați se vor adresa la Rectoratul UMF Carol Davila București, str. Dionisie Lupu, nr. 37, de luni până joi, între orele 12:00-15:00, pentru obținerea avizului privind înscrierea la acest program de pregătire.

Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2017, se depun la sediul Ministerului Sănătăţii, din str. George Vraca nr. 9, sector 1, București, în perioada 01.11.2017-10.11.2017, inclusiv, precum și prin serviciile poștale (data poştei cel târziu 10.11.2017).

Plata se face către Ministerul Sănătății - CUI 4266456 - Contul deschis la Direcția de Trezorerie a Municipiului București este: RO36TREZ70020E365000XXXX
 

Avizul pentru Înscriere - acte necesare:

 • cerere aviz înscriere
 • copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor vizat la zi
 • copie a certificatului de specialist / primar
 • acordul unui coordonator În specialitate

Schimbarea centrelor de pregătire (transfer) pentru rezidenți -- sesiunea iunie-iulie 2017

Solicitarea pentru obținerea avizului conducerii universităţii se depune în perioada 12 - 27.06.2017 la secretariatul rectoratului UMF Carol Davila București

Anunțul Ministerului Sănătății precum și numărul locurilor disponibile pentru transfer

Documente necesare:

I. Pentru rezidenții care solicită venirea în Centrul Universitar București

 • cerere
 • copie - acceptul de plecare
 • copie - acceptul coordonatorului acreditat pe specialitatea respectivă
 • copie - prima pagină a carnetului de rezident
 • acte justificative

II. Pentru rezidenții care solicită plecarea din Centrul Universitar Bucuresti

 • cerere
 • copie - prima pagină a carnetului de rezident
 • acte justificative

 

Schimbarea centrelor de pregătire (transfer) pentru rezidenți -- sesiunea februarie-martie 2017

Solicitarea pentru obținerea avizului conducerii universităţii se depune în perioada 14 - 28.02.2017 la secretariatul rectoratului UMF Carol Davila București

Numărul locurilor disponibile pentru transfer

Documente necesare:

I. Pentru rezidenții care solicită venirea în Centrul Universitar București

 • cerere
 • copie - acceptul de plecare
 • copie - acceptul coordonatorului acreditat pe specialitatea respectivă
 • copie - prima pagină a carnetului de rezident
 • acte justificative

II. Pentru rezidenții care solicită plecarea din Centrul Universitar Bucuresti

 • cerere
 • copie - prima pagină a carnetului de rezident
 • acte justificative

 

Repartiția pe clinici de îndrumareRepartiția pe clinici de îndrumare și stagii de pregătire a medicilor confirmați în rezidentiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie - sesiunea 20 noiembrie 2016, care au ales pentru pregătire Centrul Universitar București, va avea loc în zilele de 14, 15, 16, și 19 decembrie 2016, conform programării pe zile, ore și specialități.

Medicii rezidenți din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, cei din rețeaua Ministerului Administrației și Internelor și cei din rețeaua Ministerului Justiției vor alege unitatea de îndrumare metodologică împreună cu ceilalți rezidenți.

Locul de prezentare la repartiție: str. George Vraca, nr. 9, sect. 1, București

Lista coordonatorilor UMF "Carol Davila" Bucuresti

În atenția candidaților

Repartiția candidaților care au susținut Concursul de Rezidențiat - Sesiunea 20 noiembrie 2016 se va desfășura în zilele de 27 și 28.11.2016. La repartiție se pot prezenta candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim obținut pentru fiecare domeniu de concurs.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

 • Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe regulile de acces în sala în care se organizează repartiția - NU poate fi depășită capacitatea sălii !
 • Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații care au ales părăsesc sala, se va permite accesul următorilor candidați.
 • Însoțitorii candidaților sunt rugați să respecte ceilalți candidați și să NU intre în sala de repartiție. Repartiția este a candidaților nu a însoțitorilor.
 • Candidații și însoțitorii acestora sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori.

Programul de desfășurare va fi:

 • duminică, 27.11.2016 - ora 9:00 – domeniul farmacie
 • duminică, 27.11.2016 - ora 10:15 – domeniul medicină dentară
 • duminică, 27.11.2016 - intervalul 12:00 – 21:00 – domeniul medicină
 • luni, 28.11.2016 - începând cu ora 9:00 – domeniul medicină