Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

14 mai 2023

Ministerului Sănătăţii organizează la data de 14 mai 2023 concurs naţional de intrare în rezidenţiat pentru domeniul medicină.

La finalul repartiției

Informăm pe cei interesați că la finalul repartiției din data 23.05.2023 a rămas neocupat un singur loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ. Pentru ocuparea locurilor în această specialitate este necesară deținerea a două diplome de licență: medicină și medicină dentară/stomatologie.

Loc neocupat

Informații suplimentare privind repartiția pe clinici și coordonatori de rezidențiat se vor afișa ulterior.Repartiția candidaților

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire se face marți, 23 mai 2023, începând cu ora 11:00. Candidații se vor prezenta în București, la Facultatea de Medicină, Bulevardul Eroii Sanitari, nr. 8, sector 5 – Sala de Sport. La repartiție se pot prezenta numai candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

  • Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate; împuterniciții vor avea asupra lor și procura notarială.
  • Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe TOATE regulile și circuitele create de organizatori pentru accesul în sala în care se organizează repartiția.
  • Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pe traseul indicat de organizatori pentru a permite accesul următorilor candidați.
  • Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
  • Însoțitorii sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori / personalul de supraveghere.
  • Candidații sunt rugați să se asigure că vor fi prezenți în timp util la repartiție.
  • Potrivit metodologiei de concurs "Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs."

IMPORTANT: pentru candidații de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ
În conformitate cu prevederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

Programul de desfășurare a repartiției va fi:

  • marți, 23 mai 2023 – începând cu ora 11:00 – domeniul medicină

 

Clasificarea finală a candidaților

Punem la dispoziția celor interesați Clasificarea finală a candidaților care au susținut Concursul Național de Rezidențiat - sesiunea 14 mai 2023

Clasificare medicină

Alegerea locurilor și posturilor scoase la concurs va avea loc în data de marți, 23.05.2023 la Facultatea de Medicină, Bulevardul Eroii Sanitari, nr. 8, sector 5, București, începând cu ora 11:00.

Informații suplimentare privind alegerea locurilor și posturilor scoase la concurs se vor afișa ulterior pe acest site.

Grile corecte

Domeniul MEDICINĂ

Contestații

Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte pot fi depuse de candidaţi până la data de 15 mai 2023, ora 16:00, prin email sau fax:

email contestatiirezidentiat2023@umfcd.ro
fax 0213180760

Nu se pot depune contestaţii privind corectarea manuală a grilelor de concurs.

Contestaţiile depuse după expirarea termenului mai sus menţionat sau adresate altor instituţii nu se iau în considerare.

Repartiția pe săli

Accesul către TOATE sălile de concurs se face prin Bulevardul Eroii Sanitari, nr. 8, sector 5, București - Facultatea de Medicină

Candidații trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de concurs.

Retragere liste

Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR) și faptul că listele și-au îndeplinit scopul pentru care au fost publicate, pentru asigurarea confidențialității rezultatelor concursului, listele cu candidații înscriși se retrag de site.