Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

23 noiembrie 2014

Conform calendarului de examene si concursuri al Ministerului Sanatatii, acesta organizeaza la data de 23  noiembrie 2014, concurs national de intrare in rezidentiat pe loc si pe post in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie...

Locuri și posturi rămase neocupate

Publicăm lista locurilor și posturilor rămase neocupate la repartiția din data de 02.12.2014 ora 21:00.

locuri si posturi neocupate

Repartiția va continua miercuri, 03.12.2014 începând cu ora 9:00

Alegere locuri si posturi

Alegerea locurilor, a posturilor şi a centrelor de pregătire pentru rezidenţii care au obţinut punctaj de promovare se va desfăşura marţi 2 dec. 2014, în intervalul orar 9,00-21,00, urmând ca locurile rămase disponibile la finalul zilei să fie distribuite a doua zi, miercuri 3 dec. 2014.

Pentru candidații care au susținut concursul în centrul universitar București alegerea locurilor, posturilor și a centrelor de pregătire va avea loc în Amfiteatrul Mare al Spitalului Universitar de Urgență București din Splaiul Independentei, nr. 169 (intrarea se poate face prin curtea Facultății de Medicină București din Blvd. Eroilor Sanitari nr. 2-4) după următorul program:

 • 9:00 - 9:45 farmacie
 • 10:00 - 10:45 medicina dentara
 • 11:00 - 13:30 medicina
 • 13:30 - 14:30 pauza
 • 14:30 - 21:00 medicina

 

La alegerea locului/postului, candidaţii se vor legitima cu un act de identitate în termen de valabilitate (C.I./B.I./paşaport). Cei care nu pot fi prezenţi, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

La alegerea locului/postului, candidaţii se vor legitima cu un act de identitate în termen de valabilitate (C .I./B.I./paşaport). Cei care nu pot fi prezenţi, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care au ales loc/post în specialitate, vor primi adeverinţă conform modelului anexat (anexa nr. 1), şi vor semna pentru locul ales într-un tabel ce va cuprinde : poziţia candidatului în clasificarea definitivă, numele candidatului, punctajul obţinut, locul/postul ales în specialitatea dorită şi centrul universitar de pregătire.

Candidaţii medici specialişti sau primari care aleg loc sau post în urma promovării concursului de rezidenţiat, vor semna şi un angajament de plată conform modelului anexat (anexa nr. 2), cu privire la cuantumul taxei de pregătire pentru cea de a doua specialitate.

Angajamentul de plată se va transmite ulterior Ministerului Sănătăţii (str. Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector 1, Bucureşti), în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată după caz.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi în data, ora şi locul fixate pentru alegerea locurilor/posturilor în specialitate, pierd drepturile conferite de concurs.

Prezentarea la nivelul direcţiilor de sănătate publică din centrele universitare alese, respectiv la unitatea sanitară care a scos postul la concurs, pentru încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată/nedeterminată, se va face în perioada 8 decembrie-15 decembrie 2014, inclusiv.

Rezidenţii se vor prezenta pentru încheierea formelor de încadrare, cu adeverinţa eliberată de Comisia locală de Rezidenţiat, în care este precizată specialitatea pentru care a optat candidatul şi centrul universitar ales.

Contractul individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată, după caz, se va încheia începând cu data de 01 ianuarie 2015, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu completările şi modificările ulterioare.

Stagiul de pregătire în specialitate începe la data de 01 ianuarie 2015.

Repartiţia rezidenţilor pe clinici de îndrumare şi coordonatori de rezidenţiat se va face la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare alese, în ziua de marţi, 16 decembrie 2014, începând cu orele 9,00, cu excepţia centrului universitar Bucureşti pentru care această repartiţie se va face în zilele de 16, 17, 18 şi respectiv 19 decembrie 2014, conform programărilor.

Repartiţia rezidenţilor pe clinici se va face pe baza adeverinţei eliberate de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată.

Clasificarea finală a candidaților

Publicăm mai jos clasificarea finală a candidaților care au susținut concursul de rezidențiat, duminică 23 noiembrie 2014.

Urmați link-urile de mai jos pentru a descărca, în format .pdf, listele cu clasificarea candidaților pe domenii

 

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE
1 BUCURESTI descarca descarca descarca

 

Grile master definitive

Descarcati, urmand link-urile de mai jos, grilele corecte definitive, in centrul universitar Bucuresti:

 

 • domeniul MEDICINA:                     var. A          var. B          var. C          var. D
 • domeniul MED. DENTARA:           var. A          var. B          var. C          var. D

Comunicatul Comisiei Locale de Rezidențiat

Punem la dispoziția celor interesați Comunicatul Comisiei Locale de Rezidentiat UMF "Carol Davila" București - sesiunea 23 noiembrie 2014, privind analiza contestațiilor depuse de candidați.

descarcati comunicatul

Colective elaborare subiecte

Punem la dispozitia celor interesati comisia de elaborare a subiectelor pentru concursul de rezidentiat, sesiunea 23 noiembrie 2014, din centrul universitar Bucuresti:

 • Prof. Victor STOICA
 • Prof. Viorel JINGA
 • Sef lucr. Radu Gabriel VATASESCU
 • Sef lucr. Carmen ZAPUCIOIU
 • Sef lucr. Mihai GRIGORIU
 • Sef lucr. Serban NASTASIA
 • As. Ana-Maria VINTILA
 • As. Adrian BUZEA
 • As. Ionel Horia ROMAN
 • Conf. Marian CUCULESCU
 • Conf. Elina TEODORESCU
 • Sef lucr. Horatiu BODNAR
 • Sef lucr. Stana PAUNICA
 • Prof. Adrian ANDRIES
 • Conf. Gabriel SARAMET
 • Sef lucr. Bruno Stefan VELESCU
 • Sef lucr. Cristina Elena ZBARCEA

 

Grile master săli

Descarcati, urmand link-urile de mai jos, grilele corecte dupa care s-a facut corectura electronica in salile de concurs, in centrul universitar Bucuresti:

 

 • domeniul MEDICINA:                     var. A          var. B          var. C          var. D
 • domeniul MED. DENTARA:           var. A          var. B          var. C          var. D
 • domeniul FARMACIE:                     var. A          var. B          var. C          var. D

Repartiția pe săli

Conform metodologiei de desfasurare a concursului de rezidentiat, publicam repartitia pe sali a candidatilor care vor sustine concursul in centrul universitar Bucuresti, in data de 23 noiembrie 2014.

Candidatii vor fi prezenti la salile de concurs, duminica 23 noiembrie 2014, orele 8.30, avand asupra lor buletinul sau cartea de identitate aflate in termen de valabilitate.

Descărcați repartiția pe săli urmând link-ul de mai jos: