Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

19 noiembrie 2017

Conform calendarului de examene şi concursuri publicat de Ministerului Sănătăţii, acesta organizează la data de 19 noiembrie 2017, concurs naţional de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

Grile corecte

Grilele corecte pot fi descarcate de pe site-ul Comisiei centrale

rezidentiat.ms.ro

Repartiția pe săli

Conform metodologiei de desfasurare a concursului de rezidentiat, publicam repartitia pe sali a candidatilor care vor sustine proba de concurs in centrul universitar Bucuresti, in data de 20 noiembrie 2016. Candidatii vor fi prezenti la salile de concurs, duminica 20 noiembrie 2016, orele 8.30, avand asupra lor buletinul sau cartea de identitate aflate in termen de valabilitate.

Candidații vor lua toate măsurile pentru a ajunge la timp în locațiile de concurs.

Rezidențiat 20.11.2016

Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 20 noiembrie 2016.

Publicația și metodologia de comcurs se pot descărca în format pdf urmând legăturile de mai jos:

Lista REVIZUITĂ a posturilor și a locurilor scoase la concurs - în format pdf:

Publicația și metodologia de comcurs se pot descărca în format pdf urmând legăturile de mai jos:

Pentru domeniul medicină dentară și domeniul farmacie, tematicile și bibliografia aferentă nu s-au modificat față de cele din sesiunea 15 noiembrie 2015.

Pentru domeniul medicină tematica și bibliografia aferentă sunt diferite față de cele din sesiunea 15 noiembrie 2015.

Tematica și bibliografia aferentă pentru sesiunea 20 noiembrie 2016.


Schimbarea centrelor de pregătire (transfer) pentru rezidenți ---- sesiunea februarie 2016

Solicitările se depun în perioada 15 - 24.02.2016 la secretariatul rectoratului UMF "Carol Davila" București

Numărul locurilor disponibile pentru transfer

Documente necesare:

!.  Pentru rezidenții care solicită venirea în CU București

  • cerere
  • copie - acceptul de plecare
  • copie - acceptul coordonatorului acreditat pe specialitatea respectivă
  • copie - prima pagină a carnetului de rezident
  • acte justificative

II. Pentru rezidenții care solicită plecarea din CU Bucuresti

  • cerere
  • copie - prima pagină a carnetului de rezident
  • acte justificative

 

Locuri si posturi disponibile

Centrul universitar Bucuresti - Publicăm lista locurilor și a posturilor rămase disponibile la finalul zilei de duminică 22.11.2015, ce urmează a fi distribuite luni, 23.11.2015 începând cu ora 9:00. locuri si posturi neocupate
 

Încadrarea rezidenților

Încadrarea candidaților care au ales loc / post se va face în perioada 3 decembrie-15 decembrie 2015, inclusiv.

Candidații care aleg post cu pregătire în Centrul Universitar București se vor prezenta în vederea încadrării la unitatea sanitară care a scos postul la concurs.

Candidații care aleg loc cu pregătire în Centrul Universitar București se vor prezenta în vederea încadrării la spitalul desemnat în funcție de specialitatea aleasă la repartiție, conform tabelului de mai jos.

specialitate - spital de încadrare

Candidații se vor prezenta pentru încheierea formelor de încadrare, cu adeverința eliberată de Comisia locală de Rezidențiat, în care este precizată specialitatea pentru care a optat candidatul și centrul universitar de pregătire.

Contractul individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată, după caz, se va încheia începând cu data de 01 ianuarie 2016, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu completările și modificările ulterioare, inclusiv ale Deciziei nr. 5/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Stagiul de pregătire în specialitate începe la data de 01 ianuarie 2016.

Pentru centrului universitar București, repartiția rezidenților pe clinici de îndrumare și coordonatori de rezidențiat se va face  în zilele de 15, 16, 17 și 18 decembrie 2015, în intervalul orar 10.00 – 16.00, conform programărilor pe zile și specialități care se vor afișa ulterior.

Repartiția pe clinici se va face pe baza unui act de identitate în termen de valabilitate (împuterniciții vor prezenta și împuternicirea notarială) și a adeverinței eliberate de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată.