Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

19 noiembrie 2017

Conform calendarului de examene şi concursuri publicat de Ministerului Sănătăţii, acesta organizează la data de 19 noiembrie 2017, concurs naţional de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

Locuri si posturi disponibile

Centrul universitar Bucuresti - Publicăm lista locurilor și a posturilor rămase disponibile la finalul zilei de duminică 22.11.2015, ce urmează a fi distribuite luni, 23.11.2015 începând cu ora 9:00. locuri si posturi neocupate
 

Încadrarea rezidenților

Încadrarea candidaților care au ales loc / post se va face în perioada 3 decembrie-15 decembrie 2015, inclusiv.

Candidații care aleg post cu pregătire în Centrul Universitar București se vor prezenta în vederea încadrării la unitatea sanitară care a scos postul la concurs.

Candidații care aleg loc cu pregătire în Centrul Universitar București se vor prezenta în vederea încadrării la spitalul desemnat în funcție de specialitatea aleasă la repartiție, conform tabelului de mai jos.

specialitate - spital de încadrare

Candidații se vor prezenta pentru încheierea formelor de încadrare, cu adeverința eliberată de Comisia locală de Rezidențiat, în care este precizată specialitatea pentru care a optat candidatul și centrul universitar de pregătire.

Contractul individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată, după caz, se va încheia începând cu data de 01 ianuarie 2016, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu completările și modificările ulterioare, inclusiv ale Deciziei nr. 5/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Stagiul de pregătire în specialitate începe la data de 01 ianuarie 2016.

Pentru centrului universitar București, repartiția rezidenților pe clinici de îndrumare și coordonatori de rezidențiat se va face  în zilele de 15, 16, 17 și 18 decembrie 2015, în intervalul orar 10.00 – 16.00, conform programărilor pe zile și specialități care se vor afișa ulterior.

Repartiția pe clinici se va face pe baza unui act de identitate în termen de valabilitate (împuterniciții vor prezenta și împuternicirea notarială) și a adeverinței eliberate de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată.

 

Alegere locuri și posturi

Alegerea locurilor, a posturilor şi a centrelor de pregătire pentru rezidenţii care au obţinut punctaj de promovare se va desfășura în ziua de duminică 22 noiembrie 2015, în intervalul orar 9.00-21.00, urmând ca locurile rămase disponibile la finalul zilei să fie distribuite a doua zi, luni 23 noiembrie 2015.

Pentru candidații care au susținut concursul în centrul universitar București alegerea locurilor, posturilor și a centrelor de pregătire va avea loc în Amfiteatrul Mare al Spitalului Universitar de Urgență București din Splaiul Independenţei, nr. 169 (intrarea se poate face prin curtea Facultății de Medicină București din Blvd. Eroilor Sanitari nr. 2-4) după următorul program:

 •  9.00 – 9.45 farmacie
 • 10.00 – 10.45 medicina dentara
 • 11.00 – 13.30 medicina
 • 13.30 – 14.30 pauza
 • 14.30 – 21.00 medicina

La alegerea locului/postului, candidaţii se vor legitima cu un act de identitate în termen de valabilitate (C.I./B.I./paşaport). Cei care nu pot fi prezenţi, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care au ales loc/post în specialitate, vor primi adeverinţă  şi vor semna pentru locul ales într-un tabel ce va cuprinde : poziţia candidatului în clasificarea definitivă, numele candidatului, punctajul obţinut, locul/postul ales în specialitatea dorită şi centrul universitar de pregătire.

Candidaţii medici specialişti sau primari care aleg loc sau post în urma promovării concursului de rezidenţiat, vor semna şi un angajament de plată cu privire la cuantumul taxei de pregătire pentru cea de a doua specialitate.

Angajamentul de plată se va transmite ulterior Ministerului Sănătăţii (str. Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector 1, Bucureşti) însoţit de o copie a actului de identitate, în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată după caz.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi în data, ora şi locul fixate pentru alegerea locurilor/posturilor în specialitate, pierd drepturile conferite de concurs.

Clasificarea finală a candidaților

Publicăm mai jos clasificarea finală a candidaților care au susținut concursul de rezidențiat, duminică 15 noiembrie 2015.

Urmați link-urile de mai jos pentru a descărca, în format .pdf, listele cu clasificarea candidaților pe domenii

Comunicatul Comisiei Locale de Rezidențiat

Punem la dispoziția celor interesați Comunicatul Comisiei Locale de Rezidentiat UMF "Carol Davila" București - sesiunea 15 noiembrie 2015, privind analiza contestațiilor depuse de candidați.

descarcati comunicatul

Descarcati, urmand link-urile de mai jos, grilele corecte definitive, in centrul universitar Bucuresti:

 

 • domeniul FARMACIE:                     var. A          var. B          var. C          var. D

Colective elaborare subiecte

Punem la dispozitia celor interesati comisia de elaborare a subiectelor pentru concursul de rezidentiat, sesiunea 15 noiembrie 2015, din centrul universitar Bucuresti:
 • Prof. Jinga Viorel
 • Prof. Bălgrădean Mihaela
 • Șef. lucr. Grigoriu Mihai
 • Șef. lucr. Strâmbu Irina Ruxandra
 • Șef. lucr. Ionescu Răzvan Adrian
 • Șef. lucr. Mastalier Manolescu Bogdan Stelian
 • As. univ. Stoicescu Claudiu Ionuț
 • As. univ. Munteanu Octavian
 • Prof. Păuna Mihaela Rodica
 • Conf. Teodorescu Elina
 • Șef. lucr. Păunica Stana
 • Șef. lucr. Bodnar Horațiu
 • Conf. Chiriță Cornel
 • Conf. Șaramet Gabriel
 • Conf. Ancuceanu Robert
 • Șef. lucr. Zbârcea Cristina Elena